U prilogu možete preuzeti liste sertifikovanih objekata. HORES se trudi da održava listu ažurnom ali ne možemo garantovati da nije došlo do propusta ili nenamernih grešaka. Ako smatrate da je Vaš objekat nenamernom greškom izostavljen osećajte se slobodnim da nas kontaktirate koristeći načina sa stranice Kontakt. Svaki sertifikovani objekat dužan je da na vidnom mestu istakne pečat Čisto i sigurno. Isticanje pečata bez sertifikacije podleže odgovarajućim zakonskim sankcijama.