Kao odgovor na izazove koje je epidemija COVID-19 stavila pred turistički sektor, projekat je u svoje aktivnosti stručne podrške i jačanja kapaciteta, uvrstio i podršku sprovođenju dobrovoljne sertifikacione šeme “Čisto i sigurno”, koju sprovodi Poslovno udruženje HORES, uz institucionalnu podršku nacionalne Turističke organizacije Srbije. Do sada je HORES sertifikovao 135 hotela, 275 restorana, kao i 172 ostala ugostiteljska objekta. Setifikaciona šema se nastavlja.

Ova mera ima za cilj da se razviju zdravstveno-bezbedonosni protokoli u turizmu, kao i da se obuče turistički i ugostiteljski radnici za njihovu primenu, kako bi se smanjili rizici od širenja COVID-19, u turističkim objektima.