Obuka zaposlenih u ugostiteljstvu ima za cilj da se razviju zdravstveno-bezbednosni protokoli u turizmu, kao i da se obuče turistički radnici za njihovu primenu, kako bi se smanjili rizici od širenja virusa u turističkim objektima.

Trening je predviđen za pružaoce usluga privatnog smeštaja, zaposlene u hotelima, hostelima, restoranima, kafićima i drugim ugostiteljskim objektima, kao i turističkim agencijama, turističkim vodičima i pratiocima, zaposlenima u ustanovima kulture. Treneri su zdravstveni radnici i stručnjaci iz turizma i ugostiteljstva.

Pored treninga, za sve zainteresovane seritifikovaćemo objekat kroz sertifikacionu šemu „Čisto i sigurno“, gde će objekat biti označan kao čist i siguran za prihvat gostiju u uslovima pandemije COVID–19.

HORES će Vas, u partnerstvu sa lokalnom turističkom organizacijom, obavestiti o terminima treninga, u periodu od 1. januara 2021. do 1. maja 2022. godine. Po završetku, polaznici će dobiti sertifikat, kao potvrdu da su osposobljeni za prihvat gostiju u uslovima pandemije prouzrokovane COVID–19. Obuka je, za sve učesnike, besplatna.

U prilogu Vam dostavljamo protokole o zdravstveno-higijenskim merama.

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti lokalnoj turističkoj organizaciji, i kancelariji HORES-a na e-mail: