Hores je krovna strukovna organizacija hotela, restorana i drugih smeštajnih objekata, glas je ugostiteljske industrije u Srbiji. U svom članstvu ima 158 od 445 kategorisana hotela, 204 restorana, dobavljača i obrazovnih institucija. HORES aktivno doprinosi poslovnom ambijentu. Osnovni cilj HORES-a je da u narednom periodu bude proaktivan prustup u stvaranju što pogodnije ekonomske klime radi zaštite u promovisanju zajedničkih i strukovnih interesa svojih članica.

Pozivamo Vas da se pridružite Poslovnom udruženju hotelsko-ugostiteljske privrede Srbije – HORES. Članstvo vam nudimo kroz mogućnost da budete punopravan član, da birate, i da budete birani u organima HORES-a, i konkretno dajete doprinos kreiranju poslovnog ambijenta.

Za članstvo u HORES-u vam nudimo:

  • Sve relevantne informacije koje se tiču hotelsko-ugostiteljske privrede Srbije;
  • Informisanje o zdravstvenim i ekonomskim merama, prouzrokovanim pandemijom COVID-19, kao i zajednički predlog mera za oporavak hotelske industrije;
  • Besplatnog predstavljanja u vodiču HORES Hotel Guide, na više stranih jezika;
  • Učešće u projektu “Clean and safe/Čisto i bezbedno”, koje obuhvata besplatnu sertifikaciju i obuku za zaposlene;
  • Mogućnost dobijanja donacije domaćih i međunarodnih organizacija;
  • Obuku za ugostiteljska zanimanja u okviru Akademije HORES;
  • Promocija i povezivanje sa velikim turoperatorima EU, Kine i Rusije i dr.;
  • Dostupnost informacija o aktivnostima Evropskog udruženja hotela, restorana i kafića, HOTREK;
  • HORES sprovodi i dobrovoljnu kategorizaciju restorana;
  • Pravni saveti i podrška, i druge aktivnosti kojima članice pridaju značaj.

Hores nastavlja svoje aktivnosti u vezi sa izmenom zakona o PDV, sa predlogom smanjenja PDV-a na hranu sa 20% na 10%, kao što je to učinio najveći broj država, članica EU, sa ciljem dalje podrške oporavka ugostiteljske delatnosti. Takođe nastavljamo borbu za izmenu i dopunu Zakona o angažovanju sezonske radne snage, kao i inicijativu za neoporezivanje napojnice. HORES inicira i mnoge druge aktivnosti o svim drugim pitanjima iz zakonske regulative sa ugostiteljskom delatnošću i hotelsku industriju.

Za sve dodatne informacije pozivamo Vas da nas kontaktirate putem telefona ili na e-mail office@hores.rs. Predstavnik HORES-a će Vas kontaktirati u narednom periodu, te Vas molimo da nas obavestite da li ste zainteresovani za članstvo.

Kolegijalni pozdrav,

Direktor,

Dr. Georgi Genov