Vodič za bezbednost hrane u objektima koji se bave pripremom i/ili posluživanjem hrane namenjen je svim subjektima u poslovanju sa hranom koja proizvode i poslužuju ili samo poslužuju hranu u stalnim ili privremenim objektima. Cilj Vodiča je da ukaže na opasnosti koje mogu ugroziti hranu i da prikaže kako dobre prakse u higijeni i rukovanju hranom, zajedno sa odgovarajućim praksama koje obezbeđuju sledljivost, mogu smanjiti i eliminisati veliki broj bioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti. Takodje, cilj Vodiča je i da ukaže na potrebu uvođenja i permanenog sprovođenja ovih dobrih praksi kao preduslova za uvođenje NASSR sistema. NASSR principi su se pokazali kao zlatni standard u bezbednosti hrane, ali da oni postigli željeni efekat, subjekat mora da uspostavi preduslovne programe i aktivnosti karakteristične za proizvodnju hrane.

Vodič možete preuzeti u prilogu: