U brojevima

9855
Broj obučenih polaznika
797
Broj sertifikovanih objekata